חיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

ברכת כלה / נוסח ספרד

שירקני יפית

שיר המעלות לשלמה

אם ה' לא יבנה בית שוא עמלו בוניו בו

אם ה' לא ישמור עיר שוא שקד שומר

שוא לכם משכימי קום מאחרי שבת אוכלי לחם העצֵבים כן יתן לידידו שנאמר: הנה
נחלת ה' בנים שכר פרי הבטן. כחצים ביד גבור, כן בני הנעורים.

אשרי הגבר אשר מלא את אשפתו מהם לא יבשו כי ידברו את אויבים בשער.

ריבונו של עולם, הריני מודה לפניך על כל הטובות שגמלת עמי מיום הִולדי ועד
עתה.

ובפרט היום הזה שאתה מזכני להכנס לחופה יחד עם חתני המיועד לי ________ בן
_________.

יהי רצון לפניך ה' אלהי ואלהי אבותי, אלהי אברהם אלהי יצחק ואלהי יעקב, שתתמלא
ברחמים עלינו היום הזה בשעה קדושה זו ותזכנו להקמת בית נאמן בקדושה ובטהרה
לעבודתך. ותרבה אהבה ואחוה שלום ורעות ביננו ותזכנו לחיים ארוכים ומאושרים חיים
של טובה וברכה חיים של אושר וכבוד.

ותזכנו למצוא חן וחסד בעניך ובעיני כל רואנו ותתמיד בריאותנו ותשמרנו מכל דבר
רע.

ותזכנו לזרע קדש של קיימא ותשלח ברכה והצלחה בכל מעשה ידינו ותטע בלבנו אהבתך
ויראתך לעשות רצונך ולעבדך בלבב שלם.

ותזכנו להיות בשמחה כל ימי חיינו ותברכנו ברכה שלימה ברב עז ושלום כדבר שנאמר:

"יברכך ה' וישמרך, יאר ה' פניו אליך ויחנך

ישא ה' פניו אליך וישם לך שלום"

חנני וענני ושמע תפלתי כי אתה שומע תפלת כל פה,

אמן כן יהי רצון. 

ברכות קשורות

10
צפיות ב
ברכת כלה / נוסח ספרד