חיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

ברכת כלה / נוסח אשכנז

יפית שירקני

שיר המעלות לשלמה

אם ה' לא יבנה בית שוא עמלו בוניו בו

אם ה' לא ישמור עיר שוא שקד שומר

שוא לכם משכימי קום מאחרי שבת אוכלי לחם העצֵבים כן יתן לידידו שנאמר: הנה
נחלת ה' בנים שכר פרי הבטן. כחצים ביד גבור, כן בני הנעורים.

אשרי הגבר אשר מלא את אשפתו מהם לא יבשו כי ידברו את אויבים בשער.

אדון יחיד מלא רחמים, צופה ומביט עד סוף כל הדורות, המנהיג עולמו בחסד
ובריותיו ברחמים, תהא השעה הזאת שעת רחמים ועת רצון מלפניך.

ריבונו של עולם, הרי אני באה אליך בשמחה רבה, להודות לך על שהחייתנו וקיימנו
והגיענו לזמן הזה, ויגל כבודי.

ובשעה הקדושה הזו, עת מוחלים כל העוונות, הריני מתחרטת חרטה גמורה על כל מה
שעשיתי נגד רצונך הטוב, ועל כל מה שקיצרתי בעבודתך, ואני רוצה בלב שלם ובנפש
חפצה לעבדך באמת מכאן והלאה לתמיד. "לב טהור ברא לי אלוקים ורוח נכון חדש
בקרבי" ותפילתי בעת הזאת לבנין ביתנו, בנין עדי עד מתוך יושב, טהרה וענווה.
ונזכה לבריאות הגוף ולאור עליון, ותרחם על כנסת ישראל עם קדושיך. ותבטל ותמתיק
כל הדינים מעל כל עמך בית ישראל, בגשמיות וברוחניות. אבינו שבשמים, אני
__________ בת ________ הניצבת לפניך היום מוכנה להינשא ל __________ בן
___________ בקדושה ובטהרה ע"י חופה וקידושין ושבע ברכות.

יהי רצון מלפניך שתתן לי את האיש שאני נכנסת לחופה עמו בסימן טוב ובמזל טוב
לאורך ימים, ונזכה לדור באהבה ובשלום, בקדושה ובטהרה כרצונך באמת, נגילה ונשמחה
יחד בבנים ובבנות ורוב טוב.

"שמח תשמח רעים אהובים כשמחך יצירך בגן עדן מקדם"

אמן כן יהי רצון.

ברכות קשורות

14
צפיות ב
ברכת כלה / נוסח אשכנז