ברכת הדרך לטיסה

לבנת גרשי

להמריא אל מעבר לשמים,

לעבור מעל המים,

להגיע לארץ אחרת,

אשר שפה זרה דוברת.

ברגע זה ארצה לך לאחל,

ולהמתיק את זמן טיסתך –

נסיעה טובה ובטוחה.

ושהכל יעבור כ"חויה",

שתנשמי אויר מלא ריאות,

שתמלאי מצברים וכוחות,

ושתחזרי לכאן במהרה,

כי ארצנו הקטנה לך מחכה…

ברכות קשורות

3
צפיות ב
ברכת הדרך לטיסה