חיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

ברכת הגאון מווילנא - ברכה לבר מצווה

עופרה משערי תקווה

אמר  הגאון מווילנא:

"תורה ומצוות – ביד האדם להשיגן

מה שאין כן יראה ואהבה פנימית מתנת אלוקים,

אך כשאדם עושה את שלו, אז ה' לא ימנע טוב להולכים בתמים".

"תורה ומצוות- ביד האדם להשיגן" – נתן הקב"ה דעת וחכמה בגיל זה
לבן המצווה שיהיו בו האחריות והדאגה לקיימן במלואן.

"יראה ואהבה פנימית" – את זה טבע הקב"ה באדם. זה נמצא
בתוכו.

כעת בהגיעך לגיל מצוות – עליך לעשות את שלך.

דע להסתכל פנימה בעצמך ולהאמין,

שאם נתן בך הקב"ה את האחריות העצומה לקחת עול בקיום המצוות,

וטבע בך הקב"ה את היראה והאהבה הרי שאין דבר שלא תוכל להגיע אליו.

הכל בידך. הגשם את שאיפותיך, קבע את דרכיך, עשה את שלך ואין לנו ספק שאז ה' לא
ימנע טוב ממך: "כשאדם עושה את שלו, אז ה' לא ימנע טוב להולכים
בתמים".

מאחלים לך את כל האושר והשמחה. הצלח בדרכך.

ברכות קשורות

49
צפיות ב
ברכת הגאון מווילנא - ברכה לבר מצווה