חיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

ברכות מהמקורות ליום הולדת 50

מרדכי יונה

___ היקרה, הצנועה, הענווה והאהובה.

חברתנו הדואגת, המסורה והטובה.

לילות, ימים ושנים גידלת משפחה באהבה.

בשמחה רבה חוגגים לך אנו יובל שנים –

החברים, בני המשפחה, הבנות והבנים.

 

נסיים את ברכתנו בדברי שלמה המלך על "אשת חיל" במשלי פרק ל"א:

"אשת חיל מי ימצא ורחוק מפנינים מכרה" – אישה עם כל המעלות קשה
למצוא, מחירה וערכה יקרים מפנינים. ומי נחשבת כאשת חיל? אשה שהיא יראת אלוהים,
אשת אמת, שונאת בצע ועושה מעשים טובים. 

"בטח בה לב בעלה ושלל לא יחסר" – כשהאיש מוצא אשת חיל, הוא בוטח בה
שתשמור על נכסיה ושלא יחסר מהם מאומה. גם כשהוא נאלץ לצאת לרגל עסקיו הוא יוצא
בביטחון ואינו חושש שאשתו תבגוד בו. 

"גמלתהו טוב ולא רע" – כיוון שבעלה בוטח בה היא גומלת לו בטוב כל
ימי חייה: בעוני ובעושר, בצעירותה ובזקנתה, גם כשבעלה בשיא כוחו וגם כשהוא חולה.
גם אם פה ושם מתגלעים ביניהם חילוקי דעות היא לא תגמול לו רע. 

"ותקם בעוד לילה ותתן טרף לביתה וחק לנערתיה" – אשת חיל דואגת
לילדיה, משכימה קום, מכינה את ארוחת הבוקר לפני שבני הבית מקיצים משנתם, מבשלת,
מכבסת, עושה עבודות ניקיון ודואגת לכל צרכי הבית. בקיצור עקרת-בית מושלמת. 

"נודע בשערים בעלה בשבתו עם זקני ארץ" – בעל שיש לו אשת חיל שבונה
את ביתה ויוצרת לעצמה שם טוב במעשיה הטובים, מזכה גם את בעלה בכבוד ובשם טוב
והוא יכול להתפאר באשתו כשהוא יושב עם חבריו. 

"פיה פתחה בחכמה ותורת חסד על לשונה" – אשת חיל איננה מפטפטת ואיננה
מרכלת אלא אומרת רק דברי חכמה ומדריכה גם את ילדיה ובעלה בגמילות חסדים ובמעשים
טובים. 

"קמו בניה ויאשרוה בעלה ויהללה" – אשת חיל המגיעה לשיבה כשהיא עטורת
מעשים טובים ראויה בהחלט לדברי שבח והלל מפי ילדיה ומפי בעלה ואירוע חגיגי זה בא
להמחיש את הערכת בני משפחתך שרוחשים לך לפועלך ולמרצך שהקדשת לילדייך
ולבעלך.

לסיום, ___ היקרה, כל הדברים שאמרנו לשבחך מתקיימים בך, שכן גידלת יחד עם בעלך
משפחה לתפארת, כפי שכתוב: "רבות בנות עשו חיל ואת עלית על
כלנה".

אנו מאחלים לך בריאות ואריכות ימים – עד מאה ועשרים.

ברכות קשורות

33
צפיות ב
ברכות מהמקורות ליום הולדת 50