ברכה קצרה להחלמה

סיוון אופנשטיין

גם בטוב וגם ברע,

אני אהיה לצידך בעת צרה.

אני תמיד אושיט לך יד

ואבוא לשם מיד.

אז תבריאי במהרה     

ממני ומכול המשפחה,  

מכולם באהבה .  

ברכות קשורות

1
צפיות ב
ברכה קצרה להחלמה