חיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

ברכה מחורזת לחנוכת בית חדש

מרדכי יונה

במסכת ברכות נאמר: שלושה דברים מרחיבים את דעתו של האדם,

"דירה נאה ואישה נאה וכלים נאים"

כדברי חז"ל ולהרחבת דעתנו מצטרפת היום דירה נאה לאישה נאה ולכלים
נאים.

הנה הגיע הרגע המיוחל לו חיכיתם בכיליון עיניים

לחנוכת ביתכם החדש ביום נאה וברכה מהשמיים

ברכות על המעבר לבית החדש ורק טוב ובמזל

כמו שאומר הפתגם: "משנה מקום משנה מזל"

מי ייתן ובביתכם החדש ישכון שלום

וישררו בו אהבה, ואחווה כל היום

ביתכם יהיה תמיד פתוח לרווחה

ותזכו לארח בו אורחים בשמחה

שדרככם תהיה סוגה בשושנים

ושתזכו לגדל בו נכדים ונינים

בצל זאת הקורה יתרונן קול התורה

בזה המעון ובזו הפינה תהא שרויה השכינה

מי ייתן ובזה השער לא יבוא אף פעם צער

ובזאת הדירה, לא תבוא לעולם צרה.

ברכות קשורות

77
צפיות ב
ברכה מחורזת לחנוכת בית חדש