Search
Search
Close this search box.

ברכה למורה לנהיגה

שירקני יפית

I AM THE BEST

כי עברתי את הטסט

המציאות עולה על כל דמיון

שסוף סוף קיבלת את הרישיון

תודות לך על שהבנת אותי והיית רגיש

ובזכותך יש עוד מופרעת על הכביש!

למורה הכי סבבה,

תודה!

ברכות קשורות

9
צפיות ב
ברכה למורה לנהיגה