חיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

ברכה לחיילנו היקרים ולכוחות הביטחון

שחר דאלי

לחיילנו היקרים וכוחות הביטחון

שנלחמים בעזה בעוז ובגאון,

יתן ה' את אויבנו

אלה הקמים עלינו,

שישמור האל על הנלחמים בחוזקה

ויצילם מכל צרה וצוקה

וישלח להם ברכה

ובכל מעשה ידיהם הצלחה.

ידבר שונאינו תחתיהם

ויעטרם בכתר ישועה ובעטרת נצחון,

ויקוים בנו הכתוב "כי ה' אלֹקיכֶם ההלךְ עמכם

לְהלחם לכם עם איביכם

להושיע אתכם".

חיזרו לשלום לביתכם,

שלמים ובריאים בגופכם ובנפשכם.

ברכות קשורות

250
צפיות ב
ברכה לחיילנו היקרים ולכוחות הביטחון