חיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

ברכה בהצפנה - ברכה בראשי תיבות ליום הולדת

אירוס זריני

ליום הולדתך שבעל"ט (בא עלינו לטובה),

ביו"ט (יום טוב) ובשעטו"מ (בשעה טובה ומוצלחת),

אחדש"ט (אחרי דרישת שלומך הטוב),

אברך ואאחל לך, מעט בקיצור:

חזו"א (חזק ואמץ), חו"ב (חזק וברוך)

ושוב חו"ב (חיים וברכה) וגם חבו"ש (חיים, ברכה ושלום).

יי"כ (יישר כח) וייצ"ו (ה' ישמור צאתך ובואך).

בעזה"ת (בעזרת ה' יתברך) שתח' (שתחיה), תבדל"א (תיבדל לחיים ארוכים)

ועאכ"ו (על אחת כמה וכמה) תבדלח"ט (תיבדל לחיים טובים) ולחטו"ל
(לחיים טובים ולשלום).

מז"ב (מזל וברכה) ועמו"ש (עד מאה ועשרים שנה),

שליטא"ס (שתזכה לאורך ימים טובים אמן סלה), כ"י (כן ירבו).

בסטומ"ט (סימן טוב ומזל טוב) ש"ל (שבח לאל), דש"ח (דרישת שלום
חמה), כטו"ס (כל טוב סלה)

ושע"י (שלום על ישראל) בב"א (במהרה בימינו אמן).

מזל"ט!

ברכות קשורות

1
צפיות ב
ברכה בהצפנה - ברכה בראשי תיבות ליום הולדת