בסוף הלילה יש מחר

אהוד מנור

 אם קשה ללכת,

 אין דבר,

 כל שעה הופכת לעבר,

 אל תביט למעלה

 לך ישר,

 כי בסוף הלילה

יש מחר…

ברכות קשורות

10
צפיות ב
בסוף הלילה יש מחר