חיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

אהבה בכתב דיגיטלי

דנה

למה חצ* ל2 לא *כ!ל לה*!ת שלם?

למה מה שאחד מ7ג*ש, השנ* א*נ! ת!אם?

למה 2אה2ה הרגש!ת חזק*ם?

ולמה בס!ף תמ*ד מכא*2*ם?

למה כשמנ0*ם לשכ!ח, הז*כר!נ!ת נשא7*ם?

למה כשמנ0*ם ל2ר!ח, לא מצל*ח*ם?

למה הע2ר נ7אה תמ*ד קר!2?ולמה ה7ע לא *כ!ל לה*!ת ט!2?

למה מה שבחל!ם לא *כ!ל לה*!ת אמ*ת*?

למה 2זמן שעצ!ב לי, אתה לא שם !לא א*ת*?

למה על**ך אנ* לא מפ0*קה לחש!2?

ולמה כשאתה 7ח!ק, אנ* ד!!קא ר!צה א!תך ק7!2?

ברכות קשורות

13
צפיות ב
אהבה בכתב דיגיטלי