חיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

אהבה בכתב דיגיטלי 3

נסיה גבאי

ל! ה++ת מס!גל ל!מ7 ל+ א[+ א!ה2 א!תך

של!ש מ+ל+ם 9ש!ט!ת לא א7!כ!ת במי!חד

של!ש מ+ל+ם שמתח72!ת למ+ש9ט

מש9ט ! משמע!ת

מש9ט שאם ה++ת מס!גל ל!מ7

ה+ה מחמם את ל+2+ הק7

הל2 שק9א בגללך

הל2 ש7!3ה 7ק א!תך

ה++ת+ [!ת[ת את <ל חיי רק בשב+ל לשמ!ע מ9+ך המק()+ם צ+7!ף זה של!ש מ+ל+ם א2ל עד שת+ה+ה מ()!גל לה2+ע רגש!ת דע שא[+ מא!ה2ת 2ך קש!ת וא!מ7 לך 22טחה א[+ א!ה2ת א!תך           .•*°*•.•*°*•.             °•.¸      ¸.•°                              °v°

ברכות קשורות

6
צפיות ב
אהבה בכתב דיגיטלי 3