חיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

אהבה בכתב דיגיטלי 2 (בשיעור ...)

אורלי.ל.

בש*ע!ר ב*!ל!ג*ה: ח!שבת על מגע ג!פך

בש*ע!ר תנ"ך: מבקשת מ-ה' ש*ראה ל* א!תך

בש*ע!ר אנגל*ת: ח!שבת על**ך בש9ה זרה

בש*ע!ר לש!ן: מדמ**נת שפת**ך נ!גע!ת בשפת*

בש*ע!ר ספר!ת: מדמ**נת א!תך על ס!ס לבן

בש*ע!ר גא!גרפ*ה: מחפשת א!תך על המפה

בש*ע!ר ה*סט!!ר*ה: נזכרת ב*לד!תך

בש*ע!ר ספ!רט: ר!צה לר!ץ אל*ך

בש*ע!ר הבעה: מב*עה את רגש!ת* על דף

בש*ע!ר מתמט*קה: מחשבת עד כמה אנ* א!ה2ת א!תך

!2הפסקה אנ* לא ע!שה כ-ל-!-ם רק מחכה לך…

ברכות קשורות

10
צפיות ב
אהבה בכתב דיגיטלי 2 (בשיעור ...)