את אשר תפלוט בצחוק גם בבכי קשה למחוק

לא ידוע
שלחו את הפתגם לחברה או חבר
43
צפיות בציטוט