המרבה לחשוש ימעט לעשות

פרידריך שילר
שלחו את הפתגם לחברה או חבר
36
צפיות בציטוט