איזהו גיבור - הכובש את יצרו.

פרקי אבות
שלחו את הפתגם לחברה או חבר
106
צפיות בציטוט