ודאי שאתה רשאי לדחות בקשה, אך לעולם אל תהא דוחה תודה.

פרידריך ניטשה
שלחו את הפתגם לחברה או חבר
36
צפיות בציטוט