מוטב ללמוד מאוחר מאשר לעולם לא.

פובליליוס סירוס
שלחו את הפתגם לחברה או חבר
-31
צפיות בציטוט