הממהר לענות – שוגה.

פתגם ערבי
שלחו את הפתגם לחברה או חבר
9
צפיות בציטוט