הדיברה האחת עשרה: התעסק בענייניך.

פתגם אנגלי
שלחו את הפתגם לחברה או חבר
35
צפיות בציטוט