החינוך הוא הדרך. האדם - הוא המטרה.

א. ד. גורדון
שלחו את הפתגם לחברה או חבר
12
צפיות בציטוט