גם כשאנחנו מלמדים אנחנו לומדים.

סנקה
שלחו את הפתגם לחברה או חבר
41
צפיות בציטוט