אם לדעתכם לא אכפת לאיש אם אתם חיים או מתים, נסו להחסיר שני תשלומים שהתחייבתם לשלם.

וודי אלן
שלחו את הפתגם לחברה או חבר
-11
צפיות בציטוט