הכשלון הוא בסיס להצלחה והדרך בה ניתן להשיגה בסופו של דבר.

פתגם סיני
שלחו את הפתגם לחברה או חבר
47
צפיות בציטוט