בצעירותנו אנו לומדים. בזקנותנו - אנו מבינים.

מריה פון אשנבך
שלחו את הפתגם לחברה או חבר
13
צפיות בציטוט