אין לנו באנושות דבר נקדש וראוי להיות מרומם כקדושת קשר ברית הנשואין.

הרב קוק
שלחו את הפתגם לחברה או חבר
50
צפיות בציטוט