Search
Search
Close this search box.

לכל אדם יש בעולם מישהו שנועד עבורו, צריך רק לחכות בסבלנות, וכשזה בא, יש ללכת אחר הלב.

מיכל שלו
שלחו את הפתגם לחברה או חבר
50
צפיות בציטוט