אנשים צריכים להיות מוכנים להיאבק כדי לשנות את פני העולם.

פול אלואר
שלחו את הפתגם לחברה או חבר
50
צפיות בציטוט