האומר אינו עושה - והעושה אינו אומר.

רבי דוד אבודרהם
שלחו את הפתגם לחברה או חבר
50
צפיות בציטוט