בן חורין צריך להישאר בן חורין גם ברכישת ידע. דעת שנרכשה בכפייה, אין לה קיום בנפש.

אפלטון
שלחו את הפתגם לחברה או חבר
50
צפיות בציטוט