דבר אינו יכול לגרום סבל למי שיודע להסתפק במועט.

אפיקורוס
שלחו את הפתגם לחברה או חבר
50
צפיות בציטוט