גוף בריא משמש לנפש כחדר אורחים. גוף חולה - כבית כלא.

פרנסיס בייקון
שלחו את הפתגם לחברה או חבר
50
צפיות בציטוט