אל ירבו בעיניך אלף אוהבים ואל ימעט בעיניך שונא אחד.

אנונימי
שלחו את הפתגם לחברה או חבר
50
צפיות בציטוט