אמונה אינה עוקרת הרים ממקומם, אלא מציבה אותם במקומות שאין בהם הרים כלל.

פרידריך ניטשה
שלחו את הפתגם לחברה או חבר
50
צפיות בציטוט