כל התקדמות נולדה כתוצאה מאנשים שנקטו עמדות לא-פופולריות.

עדלי סטיבנסון
שלחו את הפתגם לחברה או חבר
0
צפיות בציטוט