חייב אדם שיאכל על-מנת שיחיה ולא שיחיה על-מנת שיאכל

מולייר
שלחו את הפתגם לחברה או חבר
0
צפיות בציטוט