כאשר עם ישראל יגאל את ארץ ישראל, אז ארץ ישראל תגאל את עם ישראל.

מנחם אוסישקין
שלחו את הפתגם לחברה או חבר
8
צפיות בציטוט