אם יוצאים מגיעים למקומות נפלאים

ד"ר סוס
שלחו את הפתגם לחברה או חבר
21
צפיות בציטוט