איננו יורשים את העולם מאבותינו. אנו מקבלים אותו בהשאלה מילדינו. חובה עלינו להחזירו להם במצב מושלם.

פתגם אינדיאני
שלחו את הפתגם לחברה או חבר
25
צפיות בציטוט