כדי להצליח צריך לעשות רק מעט דברים באופן נכון, כל עוד נשמרים שלא לעשות הרבה דברים באופן לא נכון

וורן באפט
שלחו את הפתגם לחברה או חבר
10
צפיות בציטוט