הטוב שבסוסים זקוק לשוט, הגיבור באנשים - לחרב, והחכם שבמלכים - ליועץ.

רבי אברהם בן חסדאי הלוי
שלחו את הפתגם לחברה או חבר
37
צפיות בציטוט