הטלפון יצלצל כשאתה מעברה השני של הדלת, מחפש את המפתחות.

חוקי מרפי
שלחו את הפתגם לחברה או חבר
-6
צפיות בציטוט