ייחוס משפחתי זה כמו גזר, החלק הטוב נמצא באדמה

הרב עדין אבן ישראל (שטיינזלץ)
שלחו את הפתגם לחברה או חבר
18
צפיות בציטוט