אם אדם לא מצא דבר מה אשר למענו הוא מוכן למות, הוא אינו מתאים לחיות.

מרטין לותר קינג
שלחו את הפתגם לחברה או חבר
2
צפיות בציטוט