אם הנעל צרה, מה משנה שהעולם רחב.

לא ידוע
שלחו את הפתגם לחברה או חבר
15
צפיות בציטוט