אופטימיסט הוא אדם שטרם רכש די ניסיון

דון מארקיז
שלחו את הפתגם לחברה או חבר
9
צפיות בציטוט