זכרו את כלל הזהב: מי שיש לו זהב, קובע את הכללים.

אלמוני
שלחו את הפתגם לחברה או חבר
0
צפיות בציטוט