תודה

נטלי

תודה לך על שתמיד היית לי לעזרה,

תודה על שבי תמכת, והיית לי לחברה.

על כל מה שנתת ועל מה שעשית,

על כל מה שאת עכשיו, ומה שהיית.

אותך לעולם לא אשכח,

ומילת תודה לך אשלח.

ברכות קשורות

103
צפיות ב
תודה