Search
Search
Close this search box.

תודה למדריך, היית על הכיפאק

צד"ק

תודה על תשומת הלב שלנו הקדשת

תודה על חכמת הטבע שאיתנו חלקת

אותנו לימדת על הרבה דברים:

על יערות חשוכים

ועל לילות זרועי כוכבים

על אנשים שמנים

ועל סתם דברים

תודה על הכל,

היית גדול!

ברכות קשורות

0
צפיות ב
תודה למדריך, היית על הכיפאק